Betonreparatie

Delen beton kunnen worden aangetast door verroest ijzer in het beton. Men kan dit vooral bij balkons en / of galerijen tegenkomen. Afgesprongen betondeeltjes, scheurtjes en roestvlekken zijn signalen die waarschuwen voor betonschade. Op den duur kan deze schade ernstige vormen aannemen. Venibo bestrijdt en herstelt dit effectief. Maar ook grotere constructies zoals bruggen of funderingen die zijn aangetast kunnen aan Venibo worden toevertrouwd. Het beschadigde betonwerk kan zowel met minerale als epoxy gebonden mortels worden hersteld.

Kitten van betonelementen

Venibo kit betonelementen. Dit wordt ook wel dilatatievoegen genoemd. Het gaat om het kitten tussen los van elkaar werkende betonelementen of gevelvlakken. Dit kan nodig zijn ter vervanging van bestaande kitvoegen. Maar ook wordt bij nieuwbouw vaak beroep op Venibo gedaan. Aannemers hebben deze gespecialiseerde werkzaamheden immers niet in hun pakket zitten. Uiteraard gebruikt Venibo hiervoor zorgvuldig uitgezochte materialen die vele jaren hun kwaliteit hebben bewezen.

Bescherming van beton

Weersomstandigheden kunnen betonconstructies aantasten. Betonconstructies kunnen worden voorzien van een sterke “coating” om weersinvloeden zoveel als mogelijk te vermijden. Zowel oude betonconstructies die gerenoveerd zijn als nieuwe betonwerken kunnen met een beschermlaag(en) behandeld worden.